Karin Sennefelt


Min forskning

Det jag intresserar mig för är det sociala umgängets historia, rum och offentlighet under tidigmodern tid, politisering, protester och sociala rörelser, jaget och dess förhållande till kön och klass genom historien.

 

Politikens hjärta: Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm. Monografi som kommer ut på Stockholmia förlag våren 2011. Läs ett kort utdrag: Spindelns garn

 

Identifieringens sociala praktik i Sverige, England och de amerikanska kolonierna/USA ca 1650–1850

Hur människor har identifierats har varierat över tid. Pass, fingeravtryck och utförliga beskrivningar av efterlysta personers fysionomier är sentida företeelser. Under medeltiden och tidigmodern tid vilade identifieringen av enskilda snarare på deras inbäddning i ett socialt sammanhang och deras eget föregivande av sin identitet. Människor uppfattades vara det de såg ut som: yttre sken och personlig identitet var ett och samma. Under 1600- och 1700-talet skedde en förändring. Social klättring och differentiering samt en ökande konsumtion gjorde de förut så talande tecknen mindre tillförlitliga samtidigt som den växande staten visade ett allt större intresse av att fastställa enskilda personers identitet. Perioden såg också europeisk expansion och imperiebyggande vilket inte bara förde med sig nya möjligheter att bli rik, utan också att försvinna och byta identitet. Imperiebyggandet ledde också till en ökad konfrontation mellan kulturer, religioner och etniciteter. Projektet syftar till att undersöka hur dessa förändringar påverkade hur vanligt folk betraktade sin egen individualitet i Sverige, England och de amerikanska kolonierna/USA ca 1650–1850. Studien fokuserar på hur människor identifierades. Detta ska undersökas i sociala praktiker, dvs. vilka särskiljande tecken man i vardagliga möten människor emellan lade märke till hos olika personer och vilka slutsatser man drog om deras kön, sociala ställning, kulturella bakgrund som ett resultat av detta. Jämförelsen mellan Sverige, England och de amerikanska kolonierna gör det möjligt att pröva äldre förklaringsmodeller för individualismens framväxt där modernitet, religion, socioekonomiska skillnader, kommersialisering och statens inflytande är viktiga förklaringsgrunder. Det saknas övergripande, jämförande studier av identifiering och jagformering under perioden. Metoden, att studera sociala praktiker, skiljer sig från tidigare studier av identifiering och har valts för att öppna för en kritisk diskussion om teorier om individualismens framväxt, liksom hur sociala kategoriseringar i t.ex. kön, ras och klass förhåller sig till detta.

Annonser

Kommentera so far
Lämna en kommentarKommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s%d bloggare gillar detta: