Karin Sennefelt


Revolutionen och rättvisan
2010/01/22, 18:45
Filed under: historia, utställningar | Etiketter: ,

I Paris pågår fram till den 15 februari en, vad det verkar, otroligt facinerande utställning på Archives Nationales: La Révolution à la Poursuite du Crime. Det är en utställning om rättsväsendet i Paris under den tidiga delen av revolutionen, mellan 1790 och 1792, före Skräckväldet. Det handlar inte bara om spektakulära politiska brott under perioden, utan också om den nya regimens tampande med att skipa rättvisa med alla de vardagsbrott som begicks. Rättsväsendet skulle bli rättvisare, rättegångar fungera utan inblandning av feodala herrar, båda sidor i en konflikt skulle komma till tals, en ny strafflag från 1791 skulle tillämpas och så småningom också en ny slags halshuggningsmaskin. Det mest märkvärdiga med utställningen är dock inblicken i människors vardag och verklighet, revolutionstiden till trots. Musée de l’Histoire de France visar upp mängder med rättegångsdokument, resultat av många års forskning, och inte minst de vardagliga artefakter som människor hade på sig när de arresterades.

Annonser
Kommentarer inaktiverade för Revolutionen och rättvisan