Karin Sennefelt


VR svarar om Open Access
2010/06/03, 21:29
Filed under: Uncategorized

Lisbeth Söderqvist från VR hörde av sig till mig angående Open Access-publicering och här följer vår mejlkonversation (med hennes tillstånd). Hon hälsar också att vill man ha mer info kan man titta på VR:s hemsida under ”Frågor och svar” eller till Lisbeth.Soderqvist@vr.se, Susanna.Bylin@vr.se eller Mats.Ulfendahl@vr.se.

> Lisbeth Söderqvist skrev 2010-05-24:
>
> Hej Karin
>
> Jag har läst din artikel om Open Access. 
> http://www.rj.se/svenska/1023/var/newsID/306
>
> Du har ställt en fråga till Vetenskapsrådet gällande vilken tidskrift 
> rådet rekommenderar att du publicerar dig i, och ställer kritiskt 
> frågan varför du ska publicera dina artiklar i någon okänd 
> nättidskrift, istället för i en etablerad traditionell tidskrift med 
> högt renommé.
>
> Jag vet inte vem du kontaktade, men jag beklagar att du inte fick 
> någon respons.
>
> Svaret är att du kan publicera dig i vilken tidskrift du vill, kravet 
> är att du ett halvår senare lägger den på en sökbar plats på webben, 
> så kallad parallellpublicering. De flesta tidskrifter tillåter detta.
>
> Vad gäller monografierna och Open Access, som du också tar upp i din 
> artikel, så arbetar Vetenskapsrådet fn med den frågan. Målsättningen 
> är att alla forskningsresultat, även de som publiceras i monografier, 
> på sikt ska omfattas av Open Access.
>
> Mvh
>
> Lisbeth Söderqvist

*Skickat:* den 24 maj 2010 14:44
> *Till:* Lisbeth Söderqvist
> *Ämne:* Re: Open Access
>
> Hej,
>
> Tack för svar! Vad gäller parallellpublicering 
> så är jag osäker på om det hade fungerat i mitt fall. Till Social 
> history, Past & Present och Urban history har jag varit tvungen att 
> skriva på avtal som säger att jag inte skulle publicera något av 
> liknande innehåll på engelska under ett år efter publiceringen. Jag 
> vet inte exakt vad du menar med "sökbar plats på webben" (skulle du 
> kunna precisera?), men om det är mer än en abstract hade det inte gått.
> Det är bra att VR diskuterar monografierna. Jag har en känsla av att 
> det finns en generationsklyfta kring publicering bland humanister där 
> yngre forskare inte har några problem med vare sig rankingsystem eller 
> internationell publicering - där man också kan tänka sig att söka sig 
> in på en internationell arbetsmarknad. Det perspektivet tror jag skyms 
> något av äldre forskargenerationers fokus på monografier och 
> avståndstagande till allt vad rankingsystem heter. Med tanke på den 
> internationella arbetsmarknaden så hoppas jag att VR tar med i 
> beräkningen att det händer att svenska humanister publicerar sina 
> monografier på Cambridge University Press och liknande, och att få 
> avtal om Open Access med dylika förlag är nog så knepigt, samtidigt 
> som publiceringen där kan göra en karriär.
>
> Vänliga hälsningar,
> Karin
Lisbeth Söderqvist skrev:
>
> Hej igen!
>
> Oxford University Press tillåter så vitt jag förstår att du lägger ut 
> en pre-print på webben, alltså den första versionen av din artikel, 
> den som du sände in. Nämnda förlag har ett embargo om 12 månader, 
> sedan kan du lägga ut post-print-versionen, dvs den artikel som du 
> publicerade.
>
> Här har jag klippt ur anvisningarna
>
> "Authors may upload their accepted manuscript PDF ("a post-print*") to 
> institutional and/or centrally organized repositories (including 
> PubMed Central), but must stipulate that public availability be 
> delayed until 24 months after first online publication in the journal."
>
> "For the majority of Oxford Journals, prior to acceptance for 
> publication, authors retain the right to make a pre-print [A preprint 
> is defined here as un-refereed author version of the article] version 
> of the article available on your own personal website and/or that of 
> your employer and/or in free public servers of preprints and/or 
> articles in your subject area, provided that where possible."
>
> Med sökbar på webben menar jag antingen att du lägger den i din 
> arbetsgivares, UU:s, öppna arkiv, eller på din hemsida. Anledningen 
> till att jag uttryckte mig på det sättet är att vissa förlag endast 
> tillåter det senare. De är få, men dock.
>
> Vad gäller universitetsförlagens inställning till Open Access så har 
> jag nog uppfattat det som att de går i bräschen. Flera har upptäckt 
> att avhandlingar on-line ökar försäljningen av den tryckta versionen, 
> bland andra ovan nämnda förlag.
>
> Vänliga hälsningar
>
> Lisbeth Söderqvist
Annonser
Kommentarer inaktiverade för VR svarar om Open Access


Avhandling om historiska lik

Som jag skrivit om ett par gånger tidigare, är de historiska liken ett moraliskt problem. I dagarna försvarar Malin Masterton sin avhandling i bioetik om forskning på mänskliga kvarlevor. På Vetandets värld idag konstaterade hon att det fanns ingen anledning att göra DNA-analyser på historiska personer om det inte fanns historievetenskapliga skäl därtill. Att undersöka huruvida drottning Christina var en kvinna vore att överträda gränsen i en privatsfär som saknar vetenskaplig relevans. Tack.

Kommentarer inaktiverade för Avhandling om historiska lik


Saker man inte pratar om, och inte kan
2010/05/14, 11:49
Filed under: Uncategorized | Etiketter:

Jag saknar ord just nu. Kan inte prata om det jag gör: en opposition, granskningar av ansökningar till VR.

Men sen finns det saker där jag inte vet vad jag skulle säga. Lasse och Mona, vi tänker på er.

Kommentarer inaktiverade för Saker man inte pratar om, och inte kan


Colley kommer
2010/04/14, 11:30
Filed under: historia, Läsning, Uncategorized | Etiketter: , , , ,

Är du historiker och har en litterär agent? Reser du runt i Europa just nu på turné? Nej, inte jag heller. Det gör däremot Linda Colley som kommer till Uppsala idag. Hon talar på SCAS kl. 18.15 och imorgon på Historiska institutionen kl. 13.15 i sal 1/0062.

Mer detaljer, se Historiska institutionens hemsida.

Uppdatering 19/4: Och Colley är kvar. SCAS har inhuserat henne i väntan på att flyget ska gå. Inte ens litterära agenter är till någon hjälp när Eyjafjallajökull slår till.

Kommentarer inaktiverade för Colley kommer


Heja Dick!
2010/02/17, 14:14
Filed under: Uncategorized

Jag hörde talas om Skolverkets planer på en stympad läroplan i historia för grundskolan, men den gick inte att hitta på nätet. Nu kommer i varje fall den välriktade kritiken. Dick Harrison pekar på att lösningen med att historien är lång inte är att kapa bort stora delar av den, utan att undervisa bättre (varför inte tematiskt??!!). Jag lägger till några problem till de som Dick tar upp:

1) Historiesynen: historien utvecklas från omkring 1800-talet framåt mot fina saker som demokrati, jämställdhet, avkolonisering enligt det som presenteras i förslaget. Men historisk utvekling är inte rätlinjig utan flödar fram och tillbaka, det är en ständig växelverkan mellan kontinuitet och förändring. Vad som verkar progressivt på 1800-talet kan i själva verket vara gammelmodigt i jämförelse med 1700-talet. Får man inte veta vad som var innan kan man inte bedöma eller förstå det som kommer efter.

2) Etablering av en ojämlik historiesyn: om eleverna inte får lära sig om korstågen, hur ska de då kunna sätta muslimsk terrorism i perspektiv? Om eleverna inte får veta något om den europeiska expansionen, hur ska de då kunna förstå de sociala och ekonomiska problem som finns både i Amerika och i de forna kolonierna i Afrika och Asien? Börja kring 1700 och du kommer in i en historiskt sett mycket ovanlig period av västerlänsk hegemoni. Bästa boten mot det är att lära sig om världshistorien före 1700.

3) Historiografi: varför lära sig om historiebruk när man inte ens ska få lära sig om vad som brukas? Man ska alltså få läsa om hur 1800-talsnationalister använder Engelbrekt som nationalistisk symbol, men de ska inte få veta vilka typer av lojaliteter och identiteter som var aktuella under Engelbrekts tid. Hur ska man då kunna veta skillnaden på historiebruk och historia?

Historia handlar om att förstå och förklara. Det ska  framtidens skolelever berövas, tycker Skolverket.Howard Zinn är död
2010/02/14, 0:06
Filed under: Uncategorized

En av de mest spännande historikerna i världen har gått ur tiden: den 28 januari dog Howard Zinn. Hans bok The People’s History of the United States är en fullständigt annorlunda historielektion än den vi får oss till livs i tv-serier och ortodox amerikansk historieskrivning. Det handlar om folket, om motstånd och om de många människor som kom att offras i det som blev det amerikanska statsbygget. Här saknas stora män och stora handlingar. Men han skriver stor historia. Om du inte läst den ännu, gör det.

Kommentarer inaktiverade för Howard Zinn är död


Docentansökan
2010/01/28, 22:25
Filed under: Uncategorized

Den 2 februari hade jag tänkt fira att det var ett år sedan jag lämnade in min ansökan om docentur. Men ack, vad jag bedrog mig. Idag fick jag den sakkunniges utlåtande att jag ”utan tvekan uppfyller uppställda vetenskapliga och pedagogiska krav” för befordran. Pust! Det var en ansökan på artiklar (9 st plus ett opublicerat bokmanus) vilket det ibland avråds ifrån. Men se.

Kommentarer inaktiverade för Docentansökan