Karin Sennefelt


VR svarar om Open Access
2010/06/03, 21:29
Filed under: Uncategorized

Lisbeth Söderqvist från VR hörde av sig till mig angående Open Access-publicering och här följer vår mejlkonversation (med hennes tillstånd). Hon hälsar också att vill man ha mer info kan man titta på VR:s hemsida under ”Frågor och svar” eller till Lisbeth.Soderqvist@vr.se, Susanna.Bylin@vr.se eller Mats.Ulfendahl@vr.se.

> Lisbeth Söderqvist skrev 2010-05-24:
>
> Hej Karin
>
> Jag har läst din artikel om Open Access. 
> http://www.rj.se/svenska/1023/var/newsID/306
>
> Du har ställt en fråga till Vetenskapsrådet gällande vilken tidskrift 
> rådet rekommenderar att du publicerar dig i, och ställer kritiskt 
> frågan varför du ska publicera dina artiklar i någon okänd 
> nättidskrift, istället för i en etablerad traditionell tidskrift med 
> högt renommé.
>
> Jag vet inte vem du kontaktade, men jag beklagar att du inte fick 
> någon respons.
>
> Svaret är att du kan publicera dig i vilken tidskrift du vill, kravet 
> är att du ett halvår senare lägger den på en sökbar plats på webben, 
> så kallad parallellpublicering. De flesta tidskrifter tillåter detta.
>
> Vad gäller monografierna och Open Access, som du också tar upp i din 
> artikel, så arbetar Vetenskapsrådet fn med den frågan. Målsättningen 
> är att alla forskningsresultat, även de som publiceras i monografier, 
> på sikt ska omfattas av Open Access.
>
> Mvh
>
> Lisbeth Söderqvist

*Skickat:* den 24 maj 2010 14:44
> *Till:* Lisbeth Söderqvist
> *Ämne:* Re: Open Access
>
> Hej,
>
> Tack för svar! Vad gäller parallellpublicering 
> så är jag osäker på om det hade fungerat i mitt fall. Till Social 
> history, Past & Present och Urban history har jag varit tvungen att 
> skriva på avtal som säger att jag inte skulle publicera något av 
> liknande innehåll på engelska under ett år efter publiceringen. Jag 
> vet inte exakt vad du menar med "sökbar plats på webben" (skulle du 
> kunna precisera?), men om det är mer än en abstract hade det inte gått.
> Det är bra att VR diskuterar monografierna. Jag har en känsla av att 
> det finns en generationsklyfta kring publicering bland humanister där 
> yngre forskare inte har några problem med vare sig rankingsystem eller 
> internationell publicering - där man också kan tänka sig att söka sig 
> in på en internationell arbetsmarknad. Det perspektivet tror jag skyms 
> något av äldre forskargenerationers fokus på monografier och 
> avståndstagande till allt vad rankingsystem heter. Med tanke på den 
> internationella arbetsmarknaden så hoppas jag att VR tar med i 
> beräkningen att det händer att svenska humanister publicerar sina 
> monografier på Cambridge University Press och liknande, och att få 
> avtal om Open Access med dylika förlag är nog så knepigt, samtidigt 
> som publiceringen där kan göra en karriär.
>
> Vänliga hälsningar,
> Karin
Lisbeth Söderqvist skrev:
>
> Hej igen!
>
> Oxford University Press tillåter så vitt jag förstår att du lägger ut 
> en pre-print på webben, alltså den första versionen av din artikel, 
> den som du sände in. Nämnda förlag har ett embargo om 12 månader, 
> sedan kan du lägga ut post-print-versionen, dvs den artikel som du 
> publicerade.
>
> Här har jag klippt ur anvisningarna
>
> "Authors may upload their accepted manuscript PDF ("a post-print*") to 
> institutional and/or centrally organized repositories (including 
> PubMed Central), but must stipulate that public availability be 
> delayed until 24 months after first online publication in the journal."
>
> "For the majority of Oxford Journals, prior to acceptance for 
> publication, authors retain the right to make a pre-print [A preprint 
> is defined here as un-refereed author version of the article] version 
> of the article available on your own personal website and/or that of 
> your employer and/or in free public servers of preprints and/or 
> articles in your subject area, provided that where possible."
>
> Med sökbar på webben menar jag antingen att du lägger den i din 
> arbetsgivares, UU:s, öppna arkiv, eller på din hemsida. Anledningen 
> till att jag uttryckte mig på det sättet är att vissa förlag endast 
> tillåter det senare. De är få, men dock.
>
> Vad gäller universitetsförlagens inställning till Open Access så har 
> jag nog uppfattat det som att de går i bräschen. Flera har upptäckt 
> att avhandlingar on-line ökar försäljningen av den tryckta versionen, 
> bland andra ovan nämnda förlag.
>
> Vänliga hälsningar
>
> Lisbeth Söderqvist
Annonser
Kommentarer inaktiverade för VR svarar om Open Access

Kommentarer inaktiverade.%d bloggare gillar detta: