Karin Sennefelt


Heja Dick!
2010/02/17, 14:14
Filed under: Uncategorized

Jag hörde talas om Skolverkets planer på en stympad läroplan i historia för grundskolan, men den gick inte att hitta på nätet. Nu kommer i varje fall den välriktade kritiken. Dick Harrison pekar på att lösningen med att historien är lång inte är att kapa bort stora delar av den, utan att undervisa bättre (varför inte tematiskt??!!). Jag lägger till några problem till de som Dick tar upp:

1) Historiesynen: historien utvecklas från omkring 1800-talet framåt mot fina saker som demokrati, jämställdhet, avkolonisering enligt det som presenteras i förslaget. Men historisk utvekling är inte rätlinjig utan flödar fram och tillbaka, det är en ständig växelverkan mellan kontinuitet och förändring. Vad som verkar progressivt på 1800-talet kan i själva verket vara gammelmodigt i jämförelse med 1700-talet. Får man inte veta vad som var innan kan man inte bedöma eller förstå det som kommer efter.

2) Etablering av en ojämlik historiesyn: om eleverna inte får lära sig om korstågen, hur ska de då kunna sätta muslimsk terrorism i perspektiv? Om eleverna inte får veta något om den europeiska expansionen, hur ska de då kunna förstå de sociala och ekonomiska problem som finns både i Amerika och i de forna kolonierna i Afrika och Asien? Börja kring 1700 och du kommer in i en historiskt sett mycket ovanlig period av västerlänsk hegemoni. Bästa boten mot det är att lära sig om världshistorien före 1700.

3) Historiografi: varför lära sig om historiebruk när man inte ens ska få lära sig om vad som brukas? Man ska alltså få läsa om hur 1800-talsnationalister använder Engelbrekt som nationalistisk symbol, men de ska inte få veta vilka typer av lojaliteter och identiteter som var aktuella under Engelbrekts tid. Hur ska man då kunna veta skillnaden på historiebruk och historia?

Historia handlar om att förstå och förklara. Det ska  framtidens skolelever berövas, tycker Skolverket.

Annonser

1 kommentar

Helt rätt! Jag blev helt paff att politiker som ena stunden pratar om att lägga mer krut på vad man får lära sig i skolan i nästa ögonblick anser att historia kan inskränkas till typ upplysningen och industriella revolutionen. Samtidigt som historieintresset lever och frodas hos medborgarna.

Dags för historikerna att dra ihop ett gemensamt upprop på någon morgontidnings debattsida? Dick i all ära, men det behövs nog fler brösttoner.

Kommentar av ArchAsa
Kommentarer inaktiverade.%d bloggare gillar detta: