Karin Sennefelt


Ateism under stilla veckan
2009/04/11, 22:07
Filed under: ditt och datt | Etiketter: , ,

Ibland är forskning så bra. Det är så underbart när någon funderat på ett problem och sedan kan förklara alla dess vindlingar och komplikationer på ett sätt så att man blir klokare av att läsa det.

Jag har gått och stört mig på hur ateister uttrycker sig, deras självsäkerhet och ibland nedlåtande ton. Som sentida representanter för den lutherska ortodoxin hävdar de sanningen med lysande ögon och klara stämmor. Jag har inte kunnat sätta fingret på vad det är som inte stämt, varför det skavt. Men så läste jag Peder Thaléns understreckare och allt klarnade. Ateismen är uppbyggd kring samma struktur som den religion den vill kritisera. Alternativen antingen-eller som de ställer upp är obsoleta i vårt postmoderna samhälle där variationen och glidningarna mellan olika religiösa positioner spelar allt större roll. Lysande resonerat och välargumenterat. Nu behöver jag inte irritera mig längre, utan vilar lugnt i förvissningen att rabiata ateister också tillhör dåtiden.

Just som jag skriver det ringer kyrkklockorna in påsknatten.

Annonser

11 kommentarer

Jösses så naivt pladder.

Kommentar av Terra

Människor som positionerar sig håller världens stridigheter vid liv, och det genererar förstås ett behov av tolerans. Också toleransen ingår alltså i strukturen och blir liksom teismen och ateismen obsolet i takt med att positionerandet avtar.

Kommentar av Leif Svedlund

Hej Leif! Visst, man kan säga att tolerans är en konsekvens av en binär positionering i religiösa frågor, men jag delar inte din åsikt om konsekvenserna. Jag tror att det du säger stämmer enbart om man betraktar tolerans som frånvaro av känsla (att inte bry sig om säg teism eller ateism alls). Men om man menar att tolerans är en aktiv inställning som genererar handling så hoppas jag verkligen inte att den någonsin blir obsolet: om negativ positionering slutar finnas i religiösa frågor innebär ju inte det med nödvändighet att det är en positiv anda som råder kring religiösa samtal, kanske bara kallsinnighet. Jag skulle hellre se det som att tolerans kan inkorporeras i de praktiker som skapar varje ny struktur, och som också är med och ständigt förändrar strukturer.

Kommentar av karinsennefelt

Kan du exemplifiera?

Kommentar av Camilla Grepe

Hej igen! Vad ska jag exemplifiera?

Kommentar av karinsennefelt

Du skriver: ”Jag skulle hellre se det som att tolerans kan inkorporeras i de praktiker som skapar varje ny struktur, och som också är med och ständigt förändrar strukturer.”
Kan du ge något exempel?

Kommentar av Camilla Grepe

Hm, hur exemplifiera abstraktheter när det urvattnar det till ingenting…?Jag betraktar tolerans som ett sätt att agera och tänka. Och i den bästa av världar där all positionering försvinner blir inte tolerans något som försvinner utan något som snarare upprätthålls genom att folk inte ägnar sig åt konfrontation, utan åt dialog. Ah, så vackert!

Kommentar av karinsennefelt

Jättevackert…

Kommentar av Camilla Grepe

Camilla: Jag har träffat många ateister och religiösa personer, somliga har varit rabiata, somliga har haft väldigt öppna sinnen. Men poängen med mitt inlägg var inte att komma med några vetenskapliga sanningar om religion eller ateism – här talar jag enbart i egenskap av privatperson. Snarare var poängen att visa uppskattning för en forskare som verkligen har satt sig in både en religiös och en ateistisk välrdsbild och som på ett skickligt sätt visar hur beroende de är av varandra. I förlängningen tolkar jag Peder Thaléns understreckare som en plädering för religionsfrihet och mot ensidighet. Själv uppskattar jag inte att behöva välja någon annan sida än tolerans för olika personers ställning i existensiella frågor.
Och det som jag säger skaver med enstaka ateisters uttalanden (och som har gjort det i tusentals år med kristna företrädares, kan jag ju lägga till) är när man säger sig sitta inne med en sanning högre än alla andra och menar att de som inte förstår denna sanning är förtappade eller bara dumma i huvudet.

Kommentar av karinsennefelt

En binär hegeliansk världsbild kan bli ganska rolig. På skolan där jag arbetar finns det en skolledare som förklarar alla problem i skolan på endera av två sätt:
Antingen beror problemet på att ”lärarna har gjort något” eller också beror problemet på att ”lärarna har inte gjort något”. Andra förklaringar existerar inte i denna världsbild.

Kommentar av Classe

Till dig som forskare skulle jag vilja ställa frågan: Hur ser ditt underlag ut när du jämför religiösa och ateister? Hur många har du träffat/sett/läst/hört och hur tillförlitligt är urvalet?

Kommentar av Camilla Grepe
Kommentarer inaktiverade.%d bloggare gillar detta: